Nasze Aktualności

OGŁOSZENIE   

25-04-2022 | Kraków

                                                                                                                        Kraków, 25.04.2022r.

 

Polski  Związek Głuchych Oddział Małopolska w okresie od lutego 2021 r. do grudnia 2022 r. realizuje projekt pn. "Głusi Małopolska TV24", skierowany do  osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu.

 

OGŁOSZENIE   

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w DEBACIE on - line

Termin IV debaty : 27.04.2022r.

 

Czas trwania debaty: ok. 3 godziny.

Miejsce: Kraków, SOSW dla Niesłyszących ul. Grochowa 19

Debata będzie transmitowana on – line w Internecie, co zapewni nieograniczoną dostępność dla chętnych  uczestników debaty.

Link do transmisji:  https://youtu.be/7FssB2ugjRw

Godzina rozpoczęcia : 12.00

Tematyka  IV debaty:  „Czy warto się uczyć ?” – spotkanie z młodzieżą

Debata  będzie prowadzona z udziałem tłumacza języka migowego. Dla uczestników przewidziany jest mikro  - catering. 

Termin y następnych debat  będą  ogłaszane  na stronie projektu www.glusi 24.pl każdorazowo kilka dni  przed planowanym terminem debaty .

Udział jest BEZPŁATNY!

Powrót