Nasze Aktualności

OGŁOSZENIE   

07-12-2022 | Kraków

Polski  Związek Głuchych Oddział Małopolska w okresie od lutego 2021 r. do grudnia 2022 r. realizuje projekt pn. "Głusi Małopolska TV24", skierowany do  osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu.

 

OGŁOSZENIE   

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w DEBACIE on - line

Termin debaty : 10.12.2022r.

 

Czas trwania debaty: ok. 3 godziny.

Miejsce: Kraków, siedziba PZG Oddział Małopolska , ul. Św. Jana 18.

Debata będzie transmitowana on – line w Internecie, co zapewni nieograniczoną dostępność dla chętnych  uczestników debaty.

Link do transmisji będzie podany na stronie :  https://pl-pl.facebook.com/pzgkrakow)

Godzina rozpoczęcia: 12.00

Tematyka  debaty:  „Głusi Ukraińcy w Polsce”

Debata  będzie prowadzona z udziałem tłumacza języka migowego. Dla uczestników przewidziany jest mikro - catering. 

Wszystkie informacje o terminach i tematyce debat  będą  ogłaszane  na stronie projektu www.glusi 24.pl oraz Facebooku Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie (https://pl-pl.facebook.com/pzgkrakow) /każdorazowo kilka dni  przed planowanym terminem debaty .

Udział jest BEZPŁATNY!

Powrót