Nasze Aktualności

DEBATA kompetencje społeczne 1

05-06-2021 | DEBATA

                                                                                                                       Kraków, 05.06.2021r.

OGŁOSZENIE

       Polski  Związek Głuchych Oddział Małopolska w okresie od lutego 2021 r. do grudnia 2022 r. realizuje projekt pn. "Głusi Małopolska TV24", skierowany do  osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu.

Zapraszamy wszystkich chętnych 

do udziału w 8 DEBATACH on - line

na tematy związane z codziennym życiem  osób Głuchych.

Termin I debaty : 07.07.2021r

 

Czas trwania debaty: ok. 3 godziny.

Miejsce: Kraków, siedziba PZG Oddział Małopolska , ul. Św. Jana.

Debaty będą transmitowane on – line w Internecie, co zapewni nieograniczoną dostępność dla chętnych  uczestników debaty.

Link do transmisji   

Godzina rozpoczęcia : 11.00

Tematyka  I debaty:  Dostępność do języka migowego.

Debaty  będą prowadzone z udziałem tłumacza języka migowego. Dla uczestników przewidziany jest mikro  - catering.  

Terminy następnych debat  będą  ogłaszane  na stronie projektu www.glusi 24.pl każdorazowo kilka dni  przed planowanym terminem debaty .

Udział jest BEZPŁATNY!

Powrót