Nasze Aktualności

OGŁOSZENIE

02-09-2021 | Kraków

                                                                                                                        Kraków, 02.09.2021r.

OGŁOSZENIE   

       Polski  Związek Głuchych Oddział Małopolska w okresie od lutego 2021 r. do grudnia 2022 r. realizuje projekt pn. "Głusi Małopolska TV24", skierowany do  osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w DEBATACH on - line

Termin II debaty : 04.09.2021r.

 

Czas trwania debaty: ok. 3 godziny.

Miejsce:  Zarabie – powiat Myślenicki  -  „Międzynarodowy Dzień́ Głuchych”

Debaty będą transmitowane on – line w Internecie, co zapewni nieograniczoną dostępność dla chętnych  uczestników debaty.

Link do transmisji:  https://youtu.be/wbZn5v6EuZE

Godzina rozpoczęcia : 12.00

Tematyka  II debaty:  Działania organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób Głuchy

Debaty  będą prowadzone z udziałem tłumacza języka migowego. Dla uczestników przewidziany jest mikro  - catering.  

Terminy następnych debat  będą  ogłaszane  na stronie projektu www.glusi 24.pl każdorazowo kilka dni  przed planowanym terminem debaty .

Udział jest BEZPŁATNY!

Powrót