Nasze Aktualności

OGŁOSZENIE   

01-07-2021 | Kraków

                                                                                                                        Kraków, 01.07.2021r.

OGŁOSZENIE   

Zapraszamy wszystkich chętnych, osoby Głuche,  do udziału w szkoleniach/ warsztatach z kompetencji społecznych realizowanych w ramach projektu "Głusi Małopolska TV24",  .

Czas trwania warsztatów:  16 godz. / 2 dni

Terminy warsztatów :  3 - 4.07.2021 r.

Miejsce: Brzesko  Oddział  PZG  ul. Kościuszki 4

Tematyka  warsztatów:  podniesienie kompetencji miękkich , asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarzadzanie czasem, praca w zespole . Ponadto poruszane będą zagadnienia : sprawy obywatelskie, wsparcie prawne i konsumenckie , tematyka prozdrowotna.

Warsztaty będą prowadzone z udziałem tłumacza języka migowego. Dla uczestników warsztatów przewidziany jest catering na zajęciach.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY!

Zapraszamy do składania deklaracji udziału warsztatach w biurze projektu lub oddziałach terenowych PZG osobiście lub sms :
Adres: 31-018 Kraków, ul. Św. Jana 18
Nr telefonu
519782625 (sms)  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -14.00 (osoba do kontaktu Adam Stromidło ) ; e-mail:  biuro@glusi24pl

Powrót