Nasze Aktualności

Ogłoszenie

01-06-2021 | Kraków

OGŁOSZENIE   

       Polski  Związek Głuchych Oddział Małopolska w okresie od lutego 2021 r. do grudnia 2022 r. realizuje projekt pn. "Głusi Małopolska TV24", skierowany do  osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu. W związku z tym, zapraszamy chętnych, osoby Głuche,  do udziału w szkoleniach/ warsztatach z kompetencji społecznych.

Czas trwania warsztatów:  16 godz. / grupę.

Ilość Grup: 6

Wielkość grupy: śr. 10 osób

Terminy warsztatów:  czerwiec 2021 – czerwiec 2022r.

Miejsce: Kraków, siedziba PZG Oddział Małopolska , ul. Św. Jana 18 lub Oddziały terenowe PZG : Bochnia, Brzesko, Tarnów,  Nowy Sącz.

Tematyka  warsztatów:  podniesienie kompetencji miękkich , asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarzadzanie czasem, praca w zespole . Ponadto poruszane będą zagadnienia : sprawy obywatelskie, wsparcie prawne i konsumenckie , tematyka prozdrowotna.

Warsztaty będą prowadzone z udziałem tłumacza języka migowego. Dla uczestników warsztatów przewidziany jest catering na zajęciach.

Terminy warsztatów będą  ogłaszane  na stronie projektu www.glusi24.pl każdorazowo po zebraniu chętnych na warsztaty:  grupa minimum  5- 10 osób.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY!

Zapraszamy do składania deklaracji udziału warsztatach w biurze projektu lub oddziałach terenowych PZG osobiście lub sms :
Adres: 31-018 Kraków, ul. Św. Jana 18
Nr telefonu
519782625 (sms)  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -14.00 (osoba do kontaktu Adam Stromidło ) ; e-mail:  biuro@glusi24pl

Powrót