Nasze Aktualności

Ruszamy z realizacją projektu

01-02-2021 | Design

 

      Polski  Związek Głuchych Oddział Małopolska w okresie od lutego 2021 r. do października 2022 r. realizuje projekt pn. "Głusi Małopolska TV24", który skierowany jest do  osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu.

     Celem projektu jest poprawa jakości życia osób głuchych poprzez ich skuteczniejszą aktywizację w życiu społecznym i poprawę skuteczności w dochodzeniu przez nich swoich praw, zarówno na płaszczyźnie obywatelskiej, jak i prawnej. Opiera się on na zaszczepieniu wśród nich idei selfadwokatingu. 

    Głównym działaniem będzie stworzenie regionalnego medium dla osób głuchych w
 Małopolsce. Tworzone materiały dotyczyć będą aktualnych spraw i życia codziennego.
 Relacjonowane będą wydarzenia, w których bierze udział społeczność osób niesłyszących .
 Współtworzyć będą go przeszkoleni dziennikarze/wolontariusze Nowatorskim działaniem będzie organizacja debat które będą unikalną okazją do wyrażania swoich opinii przez osoby głuche. Na debaty zapraszani będą lokalni decydenci i przedstawiciele instytucji publicznych. W projekcie przewidziane są szkolenia z zakresu kompetencji społecznych /selfadwokatingu oraz spotkania z "ambasadorami sukcesu "oraz doradztwo prawno -obywatelskie .
 Osoby Głuche są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne z powodu trudności w codziennym komunikowaniu się z otoczeniem. Doświadczają ograniczeń w porozumiewaniu się, które mogą być zniwelowane przez zapewnienie odpowiedniego wsparcia. Problemy osób głuchych w partycypacji w życiu publicznym często pozostają w cieniu innych niepełnosprawności i zazwyczaj nie są dostatecznie zauważone przez społeczeństwo.

   Produkty projektu:
 
-stworzenie i funkcjonowanie medium społecznego dla osób głuchych w Małopolsce
 -stworzenie i zamieszczenie na kanale Głusi MałopolskaTV24 90 profesjonalnych i 40 amatorskich materiałów filmowych dotyczących spraw społecznych i obywatelskich dla osób
 - zorganizowanie 8 debat publicznych
 - organizacja 5 spotkań z Ambasadorami sukcesu
 - przeprowadzenie 60 godzin warsztatów dziennikarskich
 - przeprowadzenie 96 godzin zajęć podnoszących kompetencje społeczne
 - przeprowadzenie 10 seminariów promocyjno-demonstracyjnych
 -100 godzin dyżurów poradnictwa obywatelskiego (sprawozdanie na koniec projektu)
 -10 seminariów promocyjnych
 - 1 konferencja podsumowująca projekt
 

  Rezultaty projektu:
 
- zdobycie umiejętności tworzenia materiałów dziennikarskich przez 20 osób niesłyszących i ich zaangażowanie wolontariackie jako self-adwokatów materiałów stworzonych przez wolontariuszy
 - zwiększenie wśród min. 200 osób głuchych wiedzy dotyczącej spraw publicznych i obywatelskich oraz egzekwowania i przestrzegania praw osób niesłyszących
 - wzrost u 60 osób kompetencji miękkich oraz wypracowanie postaw self-adwokatingu
 - wzrost udziału w debatach publicznych 180 osób niesłyszących, a także ich motywacji do aktywności  społecznej 

Wszelkich  informacji o projekcie można uzyskać w biurze projektu:
Adres: 31-018 Kraków, ul. Św. Jana 18
Nr telefonu: 519782625
e-mail:  biuro@glusi24pl

Powrót